Be like Superman! Join Fediverse!

Superman (1948) - Kirk Alyn and Noel Neill... bondage ;)

#1948

PanP :18_plus: boosted
PanP :18_plus: boosted
PanP :18_plus: boosted
PanP :18_plus: boosted
PanP :18_plus: boosted
PanP :18_plus: boosted

NSFW BDSM 

PanP :18_plus: boosted
PanP :18_plus: boosted
PanP :18_plus: boosted
PanP :18_plus: boosted
PanP :18_plus: boosted
PanP :18_plus: boosted
PanP :18_plus: boosted
PanP :18_plus: boosted
PanP :18_plus: boosted
PanP :18_plus: boosted

NSFW bondage erotic 

PanP :18_plus: boosted

Campaign slogan: #fedifreespeech

Some servers are banned or muted for no reason (for example 101010.pl). We want internet freedom! The Fediverse community should be free from censorship. We want to communicate with each other, discuss, exchange views and even argue. That's what freedom is all about!

Ask your administrator about banned and muted servers!

#fediverse #censorship #freedom #101010pl #mastodon

Polish language content (treść polskojęzyczna):

Niektóre serwery są banowane, lub wyciszane bez powodu (na przykład 101010.pl). Chcemy wolności internetu! Społeczność Fediwersum powinna być wolna od cenzury. Chcemy się wzajemnie komunikować, dyskutować, wymieniać poglądy a nawet prowadzić spory. Na tym polega wolność!

Zapytaj swojego administratora o zbanowane i wyciszone serwery!

Show more
Kinky Business

kinky.business is a Mastodon instance for the kink community. Safe, sane, consensual.