β˜† sweet dreams β˜† (●AωU) :zzz:

*Β΄β˜†οΎŸ+.GΠΎΠΎd Могning.+οΎŸβ˜†Β΄*

the "writing erotic fanfiction" to "posting your ass on the internet" pipeline

smash that pussy like a "like" button 😏

if foot guys set their sights a little higher they'd learn about thighs :heart_eyes:

horniest canned pasta? 

Chef Boyardeepthroat

I masturbate in the shower and the sin washes right off

homophobic you gotta buy the maid outfit and the cat ears separately

β™‘β‘…*ΰ₯±Λ–β€’. Β·Ν™*Μ©Μ©Ν™ΛšΜ©Μ₯Μ©Μ₯*Μ©Μ©Μ₯Ν™ :collar: Β·Μ©Μ©Μ₯Ν™*Μ©Μ©Μ₯Ν™ΛšΜ©Μ₯Μ©Μ₯*̩̩͙‧͙ .β€’Λ–ΰ₯±*β‘…β™‘

Show older
Kinky Business

kinky.business is a Mastodon instance for the kink community. Safe, sane, consensual.